სამეწარმეო სამართალი და ბიზნეს გარიგებები

გთავაზობთ:

სამეწარმეო სუბიექტების (შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების,

-სააქციო საზოგადოების, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების,

– კომანდიტური საზოგადოების,

– კოოპერატივის, ინდივიდუალური მეწარმის,

– სამეწარმეო ამხანაგობის და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების) პირველად რეგისტრაციას,

-რეგისტრაციაში ცვლილებებს,

– რეორგანიზაციის პროცესის წარმოებას (გარდაქმნა, შერწყმა, გაყოფა),

– ფილიალების, მათ შორის უცხო ქვეყნის საწარმოს ფილიალების დარეგისტრირებას,

–  საწარმოს რედომიცილება .

თავის კლიენტებს ასევე ეხმარება კომპანიის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის შერჩევასა და კომპანიის კორპორაციულ სტრუქტურირებაში. ბიზნეს გარიგებების საწარმოებლად სამეწარმეო სუბიექტისათვის ყველაზე მისაღები კონტრაქტის დადების მიზნით, კლიენტებს უწევს იურიდიულ კონსულტაციას და აკეთებს სამართლებრივ ანალიზებს.

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *